JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2021

  • 전북
  • 0VS1
  • 포항
2021/09/01수요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

2021.08.25 전북 2:0 포항
2021.04.06 포항 1:3 전북
2020.10.03 전북 0:1 포항
2020.08.01 전북 2:1 포항
2020.06.16 포항 1:2 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 3 5 0 0 8
유효슈팅 1 3 0 0 4
파울 10 10 0 0 20
경고 2
퇴장 0
코너킥 1 4 0 0 5
프리킥 6 12 0 0 18
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

포항

  전반 후반 연/전 후/후
1 0 0 0 1
슈팅 6 5 0 0 11
유효슈팅 3 2 0 0 5
파울 6 12 0 0 18
경고 4
퇴장 0
코너킥 1 1 0 0 2
프리킥 11 10 0 0 21
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No23.김진수 출장 후반40(33) 0/0 0 2 1 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 1 1 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 2 0 0 0
No16.이유현 출장 0/0 0 3 0 0 0
No5.백승호 출장 0/0 0 4 0 0 0
No27.문선민 출장 전반42(24) 0/0 0 2 0 0 0
No14.이승기 출장 후반26(17) 0/0 0 2 0 0 0
No13.김보경 출장 0/0 0 1 0 0 0
No7.한교원 출장 0/0 0 0 0 0 0
No9.구스타보 출장 0/0 0 2 0 0 0
No1.이범영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No33.박진성 교체출장 후반40 0/0 0 0 0 0 0
No29.류재문 대기 0/0 0 0 0 0 0
No17.쿠니모토 교체출장 후반26 0/0 0 1 0 0 0
No24.김승대 교체출장 전반42 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 0명